Country Netherlands

Netherlands - Nederland

Welkom,

Deze pagina wordt u aangeboden door EWMnetwork.
Het doel van deze website pagina is bevordering van contact tussen WM patiënten.

Nederland heeft een goed georganiseerd netwerk van Myeloom, Waldenström, Leukemie, Lymfklierkanker en Stamceltransplantatie-patiënten contact, zowel op landelijk als op regionaal niveau.  Meer informatie op: www.hematon.nl/waldenstrom
Meer informatie over deze Nederlandse pagina: webmaster@waldenstrom.info

In Nederland krijgen jaarlijks 145 mensen de diagnose Ziekte van Waldenström (WM).
In totaal wonen er in Nederland ongeveer 1000 mensen met deze ziekte.
Van hen zijn er 350 lid van de patiënten-vereniging Hematon.
 

Hematon 
Hematon  wil u tot steun zijn.

Is bij u de diagnose ziekte van Waldenström gesteld. Dan zult u veel vragen hebben. Wat is er bekend, waar vind ik informatie, met wie kan ik er over praten, wie begrijpt wat ik doormaak...? Hematon is er voor om u en uw naasten te helpen.

Natuurlijk zijn opvang en begrip in uw directe omgeving allereerst van belang. Maar niet altijd zijn deze toereikend, omdat persoonlijke ervaring met de ziekte ontbreekt. Om in dat “gemis” te voorzien is Hematon MW opgericht. Hematon MW wil in de eerste plaats u en uw naasten zo veel mogelijk tot steun zijn


Disclaimer: Door uw gebruik van de EWMnetwork en Waldenstrom.info voor informatie en communicatie ontslaat u EWMnetwork van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website. Links naar sites van derden die op deze website worden alleen verstrekt ter informatie en EWMnetwork kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het beheer van dergelijke websites. © Webmaster

Netherlands

Voor online contact met WM patiënten  via de WM Community RareConnect in 5 talen (Deutsch, English, Español, Français, Italiano) klik www.rareconnect.org.

Meer  informatie over WM van internationale organisaties kunt u vinden op:
www.ewmnetwork.eu
www.waldenstrom.eu
www.iwmf.com

This is a website under permanent construction made by WM patients for WM patients.We will add new information in due time.
Disclaimer : By your use of the EWMnetwork for information and communication you relieve EWMnetwork of any responsibility
for the content of this website. Links to third-party sites appearing on this website are supplied for information only and EWMnetwork
cannot be held liable for the content or management of any such sites.