Country Netherlands

Netherlands - Nederland

Welkom,

Deze pagina wordt u aangeboden door EWMnetwork.
Het doel van deze website pagina is bevordering van contact tussen WM patiënten.

Nederland heeft een goed georganiseerd netwerk van Myeloom, Waldenström, Leukemie, Lymfklierkanker en Stamceltransplantatie-patiënten contact, zowel op landelijk als op regionaal niveau.  Meer informatie op: www.hematon.nl/waldenstrom
Meer informatie over deze Nederlandse pagina: webmaster@waldenstrom.info

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 200 mensen de diagnose Ziekte van Waldenström (WM).
In totaal wonen er in Nederland ongeveer 2000 mensen met deze ziekte.
Van hen zijn er minstens 350 lid van de patiënten-vereniging Hematon.
 

Hematon 
Hematon is een patientenvereniging voor o.a. Waldenstrom patienten, maar ook voor andere bloedkankersoorten.

Is bij u de diagnose ziekte van Waldenström gesteld. Dan zult u veel vragen hebben. Wat is er bekend, waar vind ik informatie, met wie kan ik er over praten, wie begrijpt wat ik doormaak...? Hematon is er voor om u en uw naasten te helpen. Op de website van Hematon vindt u ook informatie over lotgenotencontact (o.a via faceboek)

De website is te vinden op www.hematon.nl


Disclaimer: Door uw gebruik van de EWMnetwork en Waldenstrom.info voor informatie en communicatie ontslaat u EWMnetwork van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website. Links naar sites van derden die op deze website worden alleen verstrekt ter informatie en EWMnetwork kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het beheer van dergelijke websites. © Webmaster

Netherlands

Voor online contact met WM patiënten  via de WM Community RareConnect in 5 talen (Deutsch, English, Español, Français, Italiano) klik www.rareconnect.org.

Meer  informatie over WM van internationale organisaties kunt u vinden op:
www.ewmnetwork.eu
www.waldenstrom.eu
www.iwmf.com