Country Poland

Poland - Polska

Witamy,

Ta strona jest przeznaczona dla Ciebie przez EWMnetwork.
Celem jest promowanie kontaktów między pacjentami WM w danym kraju.
Obecnie mamy żadnej wiedzy o kontakcie między pacjentów z makroglobulinemia Waldenstroma (WM) w Polska.

Jeśli chcesz skorzystać z tej strony internetowej, na styku pacjentów z WM w swoim kraju, wyślij e-mail (w języku angielskim lub w swoim własnym języku):  webmaster@waldenstrom.info
Webmaster będzie Ci pomóc, jak uzyskać dostęp do strony internetowej dla swojego kraju.

Webmaster

Uwaga: By korzystania z EWMnetwork i Waldenstrom.info informacji i komunikacji złag EWMnetwork jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści tej strony. Linki do innych stron znajdujących się na tej stronie są dostarczane wyłącznie do celów informacyjnych i EWMnetwork nie ponosi odpowiedzialności za treści lub zarządzania takimi stronami. © webmaster

Poland

Online WM Community  in 5 languages (Deutsch, English, Español, Français, Italiano):  www.rareconnect.org 

Być może przydatne dla Ciebie: