Country Serbia

Serbia - Srbija

Dobrodošli ,

Ova stranica je ponudio da vam EVMnetvork .
Sajt valdenstrom.info je podešen da podstakne i omogući kontakt između pacijenata VM u svojoj zemlji i na svom jeziku .
 
Ako želite da koristite ovu Web stranicu za kontakt između pacijenata sa WM u tvojoj zemlji, pošaljite email (na engleskom ili na tvom jeziku): webmaster@waldenstrom.info.
Na webmaster će vam pomoći kako da bi imao pristup Web stranicu za svoju zemlju.
 
Webmaster


 

Napomena : Po Vašem korišćenju EVMnetvork i Valdenstrom.info za informisanje i komunikaciju vam ublaži EVMnetvork od bilo kakve odgovornosti za sadržaj ovog sajta . Linkovi ka sajtovima trećih strana koje se pojavljuju na ovom sajtu se isporučuju samo kao informacija i EVMnetvork ne može biti odgovoran za sadržaj ili upravljanje takvih sajtova . © Vebmastermutual

Serbia

Za informacije o VM u Srbiji: www.lipa.org.rs

Onlajn VM Zajednica RareConnect na 5 jezika (Deutsch , English, Espanol , Francais, Italiano ) : www.rareconnect.org

Za više informacija o VM od međunarodnih organizacija :
www.waldenstrom.eu
www.ewmnetwork.eu
www.iwmf.com