Country Sweden

Sweden - Sverige

Välkommen!

Målet är att främja kontakten mellan Makroglobulinemi (WM) patienter i de nordiska länderna (Danmark, Norge, Sverige).

Kontakt: e-post: Susanne Öhrn

Disclaimer: När du använder EWMnetwork and Waldenstrom.info för information och kommunikation påtar sig EWMnetwork inget ansvar för denna innehållet på denna webbplats. Länkar till webbplatser från tredje part på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och EWMnetwork kan inte hållas ansvarigt för innehållet eller hantering av sådana webbplatser. ©Webmaster

Sweden

Information om WM från svenska organisationer: 
www.blodcancerforbundet.se

Länkar till organisationer och stödgrupper:
Online WM community RareConnect på fem språk (Deutsch, English, Español, Français, Italiano): www.rareconnect.org

Information om WM från internationalla organisationer:
www.waldenstrom.eu
www.ewmnetwork.eu
www.iwmf.com

This is a website under permanent construction made by WM patients for WM patients.We will add new information in due time.
Disclaimer : By your use of the EWMnetwork for information and communication you relieve EWMnetwork of any responsibility
for the content of this website. Links to third-party sites appearing on this website are supplied for information only and EWMnetwork
cannot be held liable for the content or management of any such sites.